четверг, 11 апреля 2013 г.

Пленарне засідання

1.      Вєрозубов О.Г., начальник департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької облдержадміністрації (Україна, Запоріжжя). Відео привітання. Ефективне використання новітніх технологій - головне завдання розвитку системи освіти Запорізької області.2.      Хіврич В.В.,   Департамент  освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації,  заступник начальника управління-начальник відділу загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти Департаменту  освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації (Україна, Запоріжжя). Відео привітання. Розвиток комунікативної культури учнів в умовах єдиного інформаційного освітнього простору.3.      Морзе Н.В. Київський університет ім. Б. Гринченка, д.п.н, проректор (Україна, м. Київ). Формування в учнів навичок мислення 21 століття на основі використання ІКТ.4.      Свириденко О., керівник програми Microsoft «Партнерство у навчанні» (Україна, м. Київ). Тенденції використання ІКТ в освіті.


5.      Найдьонова Л.А, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України, кандидат психологічних наук, заступник директора з наукової роботи (Україна, м. Київ). Основні напрями і перші підсумки експериментального впровадження медіа освіти на всеукраїнському рівні.
6.      Кочарян А. координатор програми «Школи – новатори» (Україна, м. Київ). Розвиток інформаційно-комунікаційних компетенцій педагогічних працівників вищої школи.7.      Галям Т., спеціаліст зі зв'язків з громадськістю та пресою підприємства ВОЛІ (Україна, м. Полтава). Освітня програма компанії ВОЛЯ Безпечний Інтернет для дітей.


8. Швець Ю.О., директор інституту інформаційних технологій в освіті Класичного приватного університету (Україна, м. Запоріжжя). Особливості впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у сучасний освітній простір.

вторник, 2 апреля 2013 г.

IV Міжнародний освітній Форум: «Особистість в єдиному освітньому просторі»

Науково-практична конференція "Інформаційні технології в освіті: особистість, освітній простір, методологія навчання, освітні ресурси"

Мета: об'єднання зусиль учених і практиків різних регіонів і країн, які ведуть наукові дослідження з обговорюваної проблеми, для вироблення спільної стратегії та узгоджених підходів у проектуванні і створенні єдиного освітнього простору.

Організатори: Кафедра інформатики та інформаційних технологій в освіті.

Терміни проведення:11-26 квітня 2013 р. 

Форма проведення: дистанційна, у режимі інтернет-конференцій

Мови конференції: українська, російська

Секції:
Секція 1:​ ІТ-компетентність і професійний розвиток педагога (модератор: Чернікова Л.А., кандидат педагогічних наук, зав.кафедрою)
Секція 2: Шкільна інформатика: новий стандарт, методика викладання, підготовка вчителів (модератор: Васильченко С.В., ст.викладач). 
Секція 3:​ Проблеми розробки і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та електронного освітнього контенту в освітню практику (модератор: Телятник К.В., ст.викладач)
Секція 4: ​Інформатизація освіти та інформаційний освітній простір: управлінський та науково-методичний аспекти (модератор: Савін В.В., професор, д.ф-м.н.)
Секція 5:​ Мережеві педагогічні співтовариства: створення, функціонування, розвиток (модератор: Сокол І.М., ст.викладач)
Секція 6: Медіаосвіта (модератор: Іванов С.А., доцент, к.н.)


Запрошуємо до участі!